Regulamin

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
1. Serwis eu-eu.eu posiada informacyjno-rozrywkowy profil i zawiera artykuły o charakterze ogólnym.
2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
2.1. Aby móc opublikować artykuł należy się zarejestrować.
2.2. Rejestracja oznacza akceptację zasad regulaminu.
3. Odpowiedzialność prawną za treści zawarte w artykułach znajdujących się w serwisie ponoszą wyłącznie ich autorzy.
4. Właściciel serwisu eu-eu.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów zamieszczanych w serwisie ani za komentarza pozostawiane pod artykułami przez osoby trzecie. Wszystkie teksty powinny mieć charakter ogólny i nie mogą stanowić porady, ani instrukcji postępowania – właściciel serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone zastosowaniem się lub brakiem zastosowania do treści zawartych w artykułach.
5. Teksty będące reklamą firm, usług, produktów lub stron internetowych będą automatycznie odrzucane.
6. Administrator ma prawo do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny oraz do dokonywania w nim zmian. Artykuły, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą publikowane.
7. Zgodnie z art. 166 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania i dokonywania przedruku treści dostępnych na eu-eu.eu. Naruszenie tego punktu regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym zgłoszeniem tego faktu na policję.

DODAWANIE ARTYKUŁÓW
1. Artykuł zamieszczany na portalu eu-eu.eu powinien być unikalny oraz atrakcyjny dla użytkowników.
1.1. Tekst musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy.
1.2. Artykuły zamieszczane w serwisie nie mogą znajdować się na innych stronach www.
2. Artykuł musi zgodny z zasadami polskiej pisowni.
3. Minimalna długość każdego tekstu wynosi 2 500 znaków (z wyłączeniem spacji).
4. Wymagane formatowanie:
– znacznik more;
– min. jedna kategoria (max. 3);
– 4-10 tagów;
– śródtytuły oznaczone znacznikami h2 lub h3;
– podział na akapity (artykuły z ciągłym tekstem będą odrzucane).
5. W artykule może znaleźć się 1 link.
5.1. Link musi prowadzić do strony, która związana jest z tematem artykułu.
5.2. Link nie może prowadzić do strony zawierającej treści niezgodne z polskim prawem lub do stron dla dorosłych.
5.3. Link można umieścić po min. 300 znakach.
6. W artykule musi znajdować się grafika zgodna z jego treścią oraz nienaruszająca postanowień Ustawy o prawach autorskich.
7. Autor opublikowanego artykułu zaświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.
8. W artykule wyrażane są prywatne opinie autora, a nie właściciela serwisu. Administrator serwisu eu-eu.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych artykułów ani za szkody wynikające z wykorzystania owych treści.