z uszanowaniem

Jak zakończyć list czyli końcowe zwroty grzecznościowe w korespondencji

Dziś wystarczy, napisać „Z uszanowaniem” lub „Z poważaniem”. Jeśli decydujemy się na krótszą wersję, wówczas używamy zwrotu „Z wyrazami szacunku”, natomiast w wersji dłuższej używamy formy „Pozostaję z szacunkiem”.