Co załatwisz w poradni medycyny pracy?

Poradnia medycyny pracy to miejsce, które musi odwiedzić każda osoba chcąca podjąć pracę. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia pracodawca, on również ponosi koszty tej wizyty. W zależności od rodzaju stanowiska, jakie mamy zająć, musimy zostać poddani różnym testom i badaniom, które sprawdzają naszą zdolność i predyspozycje z zdrowotne do wykonywania danego zawodu. Co zatem bada lekarz medycyny pracy?

Czym zajmują się poradnie medycyny pracy?

Poradnie medycyny pracy to miejsca, w których dokonuje się diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób związanych z życiem zawodowym. Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne oraz okresowe pracowników. Do tego typu poradni możemy również zgłosić się na badania kontrolne. Wśród specjalistów zajmujących się oceną stanu zdrowia osób pracujących znajdują się okuliści, laryngolodzy, psycholodzy oraz wielu innych lekarzy. Większość poradni medycyny pracy ma bardzo szeroki zakres działania, co można zauważyć wchodząc strony internetowe wielu z nich, jako przykład można podać m.in. sante-cm.pl/poradnie/poradnia-medycyny-pracy.

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Rodzaj przeprowadzanych badań jest ściśle związany z charakterem wykonywanej przez nas pracy. Na skierowaniu, które wydawane jest przez pracodawce musi być więc dokładnie opisany zakres czynności, które związane są z obejmowanym przez nas stanowiskiem, zwłaszcza jeśli występują na nim czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Tego rodzaju badania należy wykonywać zawsze przed rozpoczęciem nowej pracy, a także przy zmianie stanowiska, po zmianie charakteru stanowiska, a także po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, które trwało więcej niż 30 dni. Każde badanie lekarza medycyny pracy ma określoną ważność, dlatego należy je powtórzyć zaraz po upływie tego terminu, nawet jeśli w dalszym ciągu pracujemy na dokładnie tym samym stanowisku.

Istotne kwestie związane z wizytą w poradni medycyny pracy

Jak już wspominaliśmy, koszt tych badań ponosi pracodawca. Ważne jest również to, że wizytę w poradni medycyny pracy powinniśmy odbyć w swoich godzinach pracy. Pracodawca nie może wymagać, abyśmy zgłosili się na badania w swoim czasie wolnym, ponadto przysługuje nam normalne wynagrodzenie za czas naszej nieobecności w pracy.

Oprócz oceny naszego stanu zdrowia i zdolności do wykonywania danych czynności zawodowych, dział medycyny, jakim jest medycyna pracy pełni także inną rolę. Dzięki systematycznemu przeprowadzaniu badań pracowników na różnych stanowiskach istnieje możliwość wykrycia szkodliwych czynników, które wynikają z warunków ich pracy. Jest to bardzo istotna sprawa, gdyż pozwala na przeprowadzanie optymalizacji czasu pracy osób zatrudnionych w niektórych zawodach, a także objęcie ich specjalistyczną opieką. Osoby wykonujące niektóre zawody uznane za „szkodliwe” otrzymują z tego tytułu np. dodatek pieniężny do wynagrodzenia lub mogą wcześniej odejść na emeryturę.

No votes yet.
Please wait...