zachowania autystyczne

Jak rozpoznać dziecko autystyczne? 4 niepokojące zachowania

Istnieje jednak zbiór niezmiennych cech charakteryzujących zachowania dziecka autystycznego. Przejawiają się one zaburzeniami w komunikacji społecznej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz w stereotypowym sposobie odbierania świata. 1. Specyficzna mowa 2….Dziecko autystyczne może wykazywać zachowania autodestrukcyjne, stanowiące zagrożenie dla jego życia oraz dla otoczenia. Należą do nich gryzienie, szczypanie, rzucanie przedmiotami, uderzanie głową w ścianę lub podłogę.