Kiedy władza rodzicielska może zostać ograniczona?

Dziecko do ukończenia osiemnastego roku życia pozostaje pod opieką rodziców, a z prawnego punktu widzenia, sprawują oni nad nim władzę rodzicielską. Przysługuje ona obojgu rodzicom, a wykonując ją, powinni oni kierować się dobrem dziecka oraz interesem społecznym. Istotne jest również to, że wszelkie decyzje powinny być podejmowane wspólnie, jednak są sytuacje, w których rodzicom trudno jest być jednomyślnymi. W wyjątkowo trudnych przypadkach władza rodzicielska może zostać ograniczona lub nawet odebrana.

Kiedy władza rodzicielska może zostać ograniczona?

Władza rodzicielska to zarówno prawo przysługujące obojgu rodzicom dziecka, jak i wynikające z tego prawa obowiązki. Obowiązki te dotyczą sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz wychowania go z poszanowaniem jego praw i godności. Zdarza się, że rodzice zapominają o tym, że zdanie dziecka w wielu kwestiach ma duże znaczenie i powinno być brane przez nich pod uwagę.

Władza rodzicielska może zostać ograniczona w kilku przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której jeden z rodziców wnosi o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego. Do innych należą separacja, rozwód, czy unieważnienie małżeństwa rodziców dziecka. O władzy rodzicielskiej orzeka sąd i może on stwierdzić, że oboje rodziców zachowają pełnię władzy, jednak najczęściej dochodzi do ograniczenia jej w stosunku do jednego z nich. Jeśli jesteśmy w tego typu sytuacji, a więc rozwodzimy się lub decydujemy się na separacje, to adwokat rodzinny sporządzi wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej na nasze życzenie.

Co może doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Pytaniem, które pewnie wielu osobom się nasuwa, jest to, co konkretnie może doprowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Dość oczywistą sytuacją jest ta, w której dziecko po rozwodzie rodziców mieszka z jednym z nich, a drugie widuje raz na jakiś czas. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest w tym wypadku rozwiązaniem praktycznym, gdyż o najważniejszych kwestiach, takich jak np. edukacja, rodzice decydują w dalszym ciągu wspólnie, jednak w sprawach mniejszej wagi decyzję może spokojnie podejmować rodzic, który głównie sprawuje opiekę. Inne powody ograniczenia władzy rodzicielskiej wiążą się najczęściej z zaniedbywaniem potrzeb dziecka przez jednego z rodziców, bądź stwarzaniem zagrożenia, poprzez m.in. nadużywanie alkoholu. Zdarza się, że sąd decyduje o ograniczeniu władz rodzicielskich obojga rodziców. W takiej sytuacji istotne sprawy dotyczące dziecka nie mogą zostać rozstrzygnięte bez zgody sądu opiekuńczego.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce

Jak wygląda ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce? Otóż rodzic, który nie posiada pełni władz rodzicielskich, najczęściej nie może decydować sam o rzeczach istotnych, takich jak zmiana miejsca pobytu dzieci, organizowanie ich wypoczynku i wczasów, czy leczenie.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

2 komentarze dla “Kiedy władza rodzicielska może zostać ograniczona?

  1. Gustlik says:

    dla rodzica największą hańbą powinno być ograniczenie albo utrata praw rodzicielskich, nic tego nie usprawiedliwia. to się nie mieści w głowie…….. dziewczynka na zdjęciu widać szczęśliwa, to najważniejsze.

  2. Karinka says:

    To prawda, ale są różne sytuacje, czasem rodzic zmaga się na przykład z chorobą psychiczną, to nie jest hańba, a dolegliwość.

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *