Konsolidacja gruntu w budownictwie, co to jest?

W budownictwie napotyka się na rozmaite problemy. Jednym z nich jest sytuacja, w której grunt nie nadaje się do celów, jakie zamierzamy osiągnąć. Na szczęście istnieją metody, by polepszyć jego parametry. Do takich metod należy właśnie konsolidacja gruntu.

Czym jest konsolidacja gruntu?

Konsolidacja gruntu to technika stosowana w budownictwie. Inaczej nazywa się ją zagęszczaniem dynamicznym. Stosuje się ją tam, gdzie mamy do czynienia ze słabym, niewystarczająco gęstym podłożem. Za pomocą konsolidacji można je ulepszyć i tym samym nieodpowiedni grunt przystosować do budowlanych potrzeb. Po takiej operacji staje się on o wiele wytrzymalszy.

Metoda ta znajduje swoje zastosowanie najczęściej do wzmacniania gruntu pod budowle wielkopowierzchniowe lub liniowe. Są to między innymi obiekty takie jak hale przemysłowe i handlowe, płyty lotnisk, ciężkie magazyny, nasypy drogowe i kolejowe czy różnego rodzaju zbiorniki.

Na czym polega konsolidacja gruntu?

Jeśli interesuje was dokładny, fachowy opis tej metody, to o konsolidacji gruntu możecie przeczytać na stronie keller.com.pl/78-technologie/118-dc-dr, gdzie jest to też w czytelny sposób rozrysowane. Ogólnie rzecz ujmując, koncepcja zagęszczania dynamicznego sprowadza się do tego, że słabe podłoże można poddać ulepszeniu za pomocą sekwencji uderzeń o dużej energii. Na podłoże działa fala uderzeniowa, dzięki czemu zostaje ono zagęszczone. Ziarna gruntu ulegają przemieszczeniu i zostają lepiej upakowane.

Jak przekazać przez podłoże odpowiednią energię? Robi się to poprzez wielokrotne uderzanie za pomocą odpowiednio ukształtowanego stalowego ubijaka. Masa takiego narzędzia może być różna, w zależności od potrzeby, zamyka się jednak w przedziale od 10 do aż 40 ton. Cały ten ciężar uderza o podłoże, spadając z wysokości od 5 do 40 metrów – odpowiednie parametry dobiera się oczywiście pod kątem konkretnego typu podłoża, z którym ma się do czynienia.

By skutecznie przeprowadzić ten proces, stosuje się dźwigi kratowe, dzięki którym można osiągnąć optymalną energię uderzenia. Operację można podzielić na dwie fazy ubijania. W pierwszej zagęszczeniu ulegają punkty w siatce podstawowej, a w drugiej punkty środkowe. Po ubijaniu właściwym przeprowadza się jeszcze ubijanie powierzchniowe (ironing, jeśli interesuje was specjalistyczna terminologia).

Skuteczność konsolidacji gruntu zależy od wielu czynników. Duże znaczenie ma oczywiście to, by dobrać odpowiednią sumaryczną energię przyłożoną na metr kwadratowy powierzchni bądź metr sześcienny objętości gruntu. Ważne są też interwały czasu przegradzające następne fazy zagęszczania. To, jak postępuje zagęszczenie, zależne jest od właściwości samego gruntu, z czego najistotniejsze czynniki dla przebiegu operacji ma jego stan, struktura i głębokość, na której zalega.

Gdzie można zastosować konsolidację gruntu??

Zagęszczanie gruntu można zastosować w przypadku każdego typu niespoistego gruntu. Szczególnie często i skutecznie wdraża się je, gdy w grę wchodzą grunty nieorganiczne, niejednolite i antropogeniczne, a zatem będące efektem działalności człowieka. Bywają to na przykład niezagęszczone hałdy, nieczynne już kopalnie odkrywkowe bądź żwirowe, czy wysypiska śmieci, których nie poddaje się już eksploatacji.

No votes yet.
Please wait...

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *