Legalizacja pobytu w Polsce – jak rozpocząć proces legalizacji, co musisz wiedzieć?

Legalizacja pobytu w Polsce jest często długotrwałym i kłopotliwym procesem. Ponadto prawo do życia i pracy na terenie Rzeczypospolitej różni się w zależności od obywatelstwa. Dlatego, aby prawidłowo przejść ten cały proces, warto skorzystać z pomocy specjalistów, a także poznać kilka niezbędnych wskazówek w tym temacie.

Legalizacja pobytu w Polsce

Każdy obywatel Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii ma prawo do przebywania na terenie Polski przez 3 miesiące bez legalizacji pobytu. Po upływie tego terminu musi niezwłocznie udać się do wydziału spraw cudzoziemców w danym urzędzie wojewódzkim w celu zarejestrowania swojego pobytu na obszarze Rzeczypospolitej.

Obywatele pozostałych krajów mogą przebywać na terenie Polski jedynie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub Niebieskiej Karty Unii Europejskiej. Aby ubiegać się o powyższe zezwolenia należy również złożyć w urzędzie wojewódzkim wszystkie potrzebne dokumenty.

Jakie dokumenty potrzebne są do legalizacji pobytu w Polsce?

Proces legalizacji pobytu w Polsce bywa bardzo uciążliwy, dlatego jeśli nie mamy w tym zakresie żadnych doświadczeń, warto skorzystać z pomocy specjalistów, np. lexadvena.com/uslugi/legalizacja-pobytu-w-polsce. Tego typu kancelarie udzielają wszelkich informacji i pomagają cudzoziemcom wypełnić formularze potrzebne do legalizacji pobytu, a także towarzyszą im w urzędach.

Podstawową formalnością, której musi dokonać cudzoziemiec jest wypełnienie 12-stronnicowego formularza urzędowego. Należy również przedstawić potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnego miejsca zamieszkania na terenie Polski. Ważnym dokumentem jest również umowa potwierdzająca wystarczający zarobek lub inne źródło stabilnego dochodu, które pozwoli cudzoziemcowi na pokrycie kosztów swojego utrzymania.

Cały przebieg legalizacji pobytu odbywa się najczęściej po polsku. Mimo że formularze sporządzone są również po rosyjsku, francusku i angielsku, to wypełnić trzeba je w języku urzędowym Rzeczypospolitej. Dlatego niezbędna będzie tu pomoc wyżej wspomnianych adwokatów.

Kto może zalegalizować swój pobyt w Polsce?

Pobyt w Polsce może zalegalizować każdy obywatel Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej, który posiada wystarczające środki finansowe na utrzymanie siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej. Dochód cudzoziemca musi być na tyle duży, aby nie stanowił obciążenia dla polskiej pomocy społecznej. Ponadto obcokrajowiec ubiegający się o legalizację pobytu musi także posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy należy także przedstawić udokumentowane powody. Mogą nimi być między innymi: praca na terytorium Polski, prowadzenie działalności gospodarczej lub badań naukowych na terenie Rzeczypospolitej lub bardziej kontrowersyjne, takie jak bycie ofiarą handlu ludźmi i podejmowanie pracy z organami prowadzącymi postępowanie w tej sprawie.

No votes yet.
Please wait...

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *