Ogłoszenie upadłości konsumenckiej — jakie dokumenty będą potrzebne?

Wielu Polaków zaciąga kolejne zobowiązania, nie martwiąc się o to, czy w przyszłości będą w stanie spłacić swoje długi. Aby pomóc tym niewypłacalnym, polskie prawo dopuszcza ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czym jest ten proces i jakie dokumenty są niezbędne, by móc „pozbyć się” swojego zadłużenia? Wszelkie przydatne informacje znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która pozwala na częściowe lub całkowite umorzenie długów osoby, która jest niewypłacalna, co oznacza, że nie posiada środków pozwalających jej na uregulowanie należności względem wierzycieli. Warto podkreślić, że może być ona ogłoszona przez osoby fizyczne, czyli niepodsiadające statusu przedsiębiorcy, które przez okres 3 ostaniach miesięcy nie mogą spłacać swoich długów. Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przysługuje raz na 10 lat. Ponadto należy zaznaczyć, że w 2021 roku miała miejsce nowelizacja ustawy Prawo Upadłościowe, dzięki której możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby, które do niewypłacalności doprowadziły ze swojej winy. Wcześniej wnioski dłużników, którzy nie mogli uregulować swoich zobowiązań np. przez hazard, były automatycznie odrzucane przez sądy. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać rozpatrzony negatywnie w przypadku osób, które w czasie ostatnich 10 lat działały na szkodę wierzycieli, czyli umyślnie zmniejszały masę posiadanego majątku. Warto podkreślić, że cała procedura jest niezwykle skomplikowana, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Upadłość konsumencka z adwokatem z Katowic z pewnością będzie miała szybszy i mniej stresujący przebieg, niż samodzielne załatwianie sprawy.

Jakie dokumenty potrzebne są do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Jednym z dokumentów składanych podczas przeprowadzania procedury upadłościowej jest wniosek kierowany do Wydziału Sądu Gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Zawiera się w nim: wszelkie informacje dotyczące dłużnika, uzasadnienie złożenia wniosku, aktualny stan podsianego przez niego majątku, jak i listę jego wierzycieli wraz z ich adresem, terminami spłaty wierzytelności oraz ich wysokością. Ponadto do wniosku konieczne jest dołączenie załączników, które będą stanowiły dla sądu niezwykle ważny materiał pozwalający na odrzucenie lub zatwierdzenie wniosku o upadłość konsumencką. Do najważniejszych zliczamy:

 • umowy z wierzycielami (np. bankami, parabankami),
 • faktury do zapłaty,
 • wezwania do zapłaty,
 • wypowiedzenia umów z wierzycielami,
 • potwierdzenie spłaty zobowiązań,
 • zeznania podatkowe dłużnika,
 • korespondencję z komornikiem,
 • sądowe nakazy zapłaty,
 • aktualną umowę zatrudnienia lub jej wypowiedzenie, gdy została rozwiązana,
 • raport BIK,
 • dokumentację medyczną,
 • wyrok rozwodowy bądź umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej (gdy zaszły wskazane okoliczności),
 • decyzje dotyczące przyznania dłużnikowi świadczeń państwowych,
 • dokumentny potwierdzające własność wymienionych we wniosku nieruchomości i ruchomości,
 • potwierdzenie wysokości wydatków niezbędnych do egzystencji,
 • potwierdzenie innych regularnych kosztów, z których nie można zrezygnować np. leczenie dziecka czy zajęcia pozalekcyjne.

Warto podkreślić, że lista ta stanowi jedynie wskazówkę dla wnioskodawcy, jakie dokumenty mogą być dołączone do wniosku – nie jest ona usankcjonowana prawnie.

Skąd wziąć wszystkie potrzebne dokumenty, by ogłosić upadłość konsumencką?

Jak widać, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest zgromadzenie pokaźnej dokumentacji. Skąd jednak wziąć wszystkie te materiały? Pierwszym krokiem powinno być dokładne sprawdzenie dokumentów, które znajdują się w domu. Z pewnością można znaleźć tam wiele przydatnych umów czy listów. Dodatkowo informacje potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej można uzyskać u komornika, który przygotuje pismo dotyczące zadłużenia. Instytucjami, które pomocą zdobyć i udokumentować tego typu informacje są również BIK oraz KRD. W przypadku toczenia się postępowania przeciwko dłużnikowi sądy mają obowiązek przygotowania ich zestawienia wraz z kodami dostępu do akt, które również mogą stanowić ważny załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mogą one także wydać kserokopię wyroków, gdy zostały ogłuszone. Dobrym źródłem dokumentacji jest także wierzyciel.

No votes yet.
Please wait...

jeden komentarz dla “Ogłoszenie upadłości konsumenckiej — jakie dokumenty będą potrzebne?

 1. Walczak says:

  Trochę dużo tych potrzebnych dokumentów, ale wciąż ogłoszenie upadłości jest łatwiejsze, niż mi się wydawało, coś czuję, że zbliżam się do muru kiedy będzie to jedyne słuszne wyjście

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *