Palowanie fundamentów za pomocą pali przemieszczeniowych czy pali wierconych? Od czego zależy technologia palowania fundamentów?

Fundamenty na palach są jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań w budownictwie, zwłaszcza ciężkim. Na czym to polega, jakie są tego korzyści oraz od czego zależy optymalny wybór technologii palowania? Opisujemy dziś dwie najczęściej stosowane metody – pale przemieszczeniowe oraz pale wiercone.

Palowanie fundamentów – kiedy jest wymagane? Przykłady

Kiedy konieczne jest palowanie fundamentów? Gdy dotyczy to budowy w niepewnym gruncie lub gdy konstrukcja jest bardzo ciężka. Technologia ta umożliwia przeniesienie obciążenia na głębsze, a co za tym idzie, bardziej wytrzymałe warstwy gruntów.

Aby ocenić, czy palowanie jest konieczne, najpierw trzeba przeanalizować nośność podłoża oraz jego skład. Określa się też warunki wykonania fundamentów, a po dokonaniu wielu skomplikowanych obliczeń, m.in związanych z wyznaczaniem sił działających w palach, dobiera się optymalną metodę.

Tak to przebiega również wtedy, gdy fundamenty stawiane są na skarpach lub gdy należy wzmocnić istniejące konstrukcje. Palowanie fundamentów za pomocą pali CFA zastosowano np. przy przebudowie terminala portu w Gdańsku (www.keller.com.pl), oprócz tego wykonuje się je w podporach mostów, a także w budownictwie wysokim. To oczywiście tylko kilka przykładów, w każdym przypadku należy indywidualnie zdecydować, co będzie bezpiecznym i trwałym rozwiązaniem, a więc bez konsultacji ze specjalistami się nie obędzie.

Warto jednak wiedzieć, że istnieje kilka sposobów palowania fundamentów, a do najpopularniejszych z nich należą pale przemieszczeniowe oraz pale wiercone. Pokrótce je omówimy.

Charakterystyka pali przemieszczeniowych

Pale przemieszczeniowe to uniwersalna technologia, która znajduje zastosowanie podczas budowy różnego typu konstrukcji, takich jak budynki mieszkalne lub przemysłowe, terminale magazynowe, zbiorniki. Umożliwia wykonanie posadowienia na dużych głębokościach, przenosi obciążenia z fundamentów na warstwy gruntów nośnych.

Zaletą tej metody jest to, że podczas wykonywania pali, grunt jest rozpychany. Dzięki temu nie dość, że ilość urobku jest niewielka, to na dodatek grunt jest dogęszczany.

Oprócz tego warto wiedzieć, że wyróżnia się dwa typu pali:

  • SDP – wkręcany w grunt świder przemieszcza go na boki;
  • VDP – wwibrowywana w podłoże rura rozpycha grunt.

Charakterystyka pali wierconych

Pale wiercone to klasyczny sposób wykonania posadowienia budynków. Najczęściej stosuje się je w przypadku budowy dróg oraz mostów, gdy konieczne jest przenoszenie dużych obciążeń lub gdy trzeba zachować odpowiednią ochronę budynków znajdujących się w niedużej odległości od placu budowy.

Najważniejszą cechą pali wierconych jest to, że trakcie ich wykonywania, powstają niewielkie wibracje. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia pobliskich konstrukcji. Nie bez znaczenia jest też bardzo wysoka nośność pali wierconych oraz duży zakres średnic.

Odmianą tej technologia jest CFA, czyli pale wiercone formowane świdrem ciągłym. Dzięki temu, że jest to proces ciągły, można m.in. zapobiec osuwiskom. Ponadto jest to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów posadowienia fundamentów, który można wykonać we większości warunków gruntowych.

No votes yet.
Please wait...

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *