trójkąt podporządkowania

Oznakowanie poziome – przykłady, zastosowanie, rodzaje

.: powierzchnia wyłączona z ruchu – oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione; trójkąt podporządkowania, który potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej; napis stop – wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania; linia przystankowa;