Oznakowanie poziome – przykłady, zastosowanie, rodzaje

Jak wiadomo – znaki mają na celu regulowanie i prowadzenie ruchu oraz ostrzeganie i informowanie wszystkich użytkowników dróg. Jednym z ich rodzajów są znaki poziome. Poniżej omówimy ich rodzaje, przykłady i zastosowanie.

Znaki poziome – co to takiego?

Jednym z rodzajów znaków drogowych są znaki poziome. Umieszczane są na nawierzchni jezdni. Mogą być zarówno w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, a także innych – związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni, strzałek, napisów, a również innych symboli. Poziome znaki drogowe są białe i żółte. Jeżeli na drodze nakładają się znaki w obu barwach, to należy zastosować się do tych barwy żółtej. Co więcej, oznakowanie poziome maluje się specjalistycznymi farbami m.in. akrylowymi (unistop.pl), tak by były wytrzymałe.

Oznakowanie poziome – rodzaje

Jak wiadomo, by był porządek i możliwa była lepsza orientacja, należy dokonać segregacji znaków. Okazuje się, że możemy wyróżnić ich rodzaje w zależności od zastosowania, funkcji i kształtu. Znaki poziome mogą mieć znaczenie:

 • prowadzące;
 • segregujące;
 • informujące;
 • ostrzegawcze;
 • zakazujące;
 • nakazujące.

Ze względu na kształt, oznakowanie poziome dzieli się na:

1. znaki podłużne (linie podłużne) są równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem. Występują zarówno jako linie pojedyncze (przerywane lub ciągłe) segregujące lub krawędziowe, a także podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.

Wśród linii segregujących możemy wymienić:

 • pojedynczą przerywaną – długą lub krótką;
 • pojedynczą przerywaną wydzielającą;
 • pojedynczą przerywaną prowadzącą wąską lub szeroką;
 • pojedynczą ciągłą wąska lub szeroką;
 • jednostronnie przekraczalną długą lub krótką;
 • podwójną ciągłą;
 • podwójną przerywaną;
 • ostrzegawczą;
 • ostrzegawczą naprowadzającą.

Z kolei linie krawędziowe to:

 • krawędziowa przerywana – szeroka lub wąska;
 • krawędziowa ciągła – szeroka lub wąska.

2. znaki poprzeczne służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów i lokalizacji progów zwalniających. Wśród nich wyróżnić należy:

 • przejście dla pieszych;
 • przejazd dla rowerzystów;
 • linię bezwzględnego zatrzymania – stop;
 • linię warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów;
 • linię warunkowego zatrzymania złożoną z prostokątów.

3. strzałki kierunkowe i naprowadzające, służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.

4. znaki uzupełniające – znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu. Wśród nich m.in.:

 • powierzchnia wyłączona z ruchu – oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione;
 • trójkąt podporządkowania, który potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej;
 • napis stop – wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania;
 • linia przystankowa;
 • BUS – oznacza pas przeznaczony dla pojazdów, które wykonują odpłatny przewóz osób;
 • stanowisko postojowe lub koperta;
 • rower;
 • ograniczenie prędkości;
 • znak ostrzegawczy „dzieci”;
 • miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;
 • próg zwalniający.

5. punktowe elementy odblaskowe – wykonywane są jako bierne lub aktywne, czyli z własnym źródłem zasilania. Mogą występować w trzech kolorach:

 • elementy barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni;
 • elementy barwy białej lub żółtej – lewą krawędź jezdni oraz pasy ruchu.

Zastosowanie znaków poziomych

Wśród najważniejszych zadań osób, które wykonują oznakowanie poziome należy wymienić:

 • zapewnienie lepszego wykorzystania powierzchni jezdni;
 • organizacja ruchu pojazdów na drogach i parkingach, także tych podziemnych;
 • wskazanie miejsc postojów pojazdów na drogach i parkingach;
 • zorganizowanie ruchu pieszych i rowerzystów;
 • wskazanie sposobu poruszania się i pracy na terenach magazynów, hal produkcyjnych itp.;
 • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg i parkingów;
 • zmniejszenie, a nawet – całkowita eliminacja wypadków.

Zasady stosowania znaków poziomych

Wiadomym jest, że to, gdzie i w jaki sposób stosuje się oznakowanie poziome nie jest przypadkowe. Regulują to odpowiednie regulaminy, natomiast można być pewnym, że zależą od klasy drogi, a także dozwolonej prędkości i natężenia ruchu w danym miejscu. Co więcej, znaki poziome muszą być skoordynowane z pionowymi.

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

jeden komentarz dla “Oznakowanie poziome – przykłady, zastosowanie, rodzaje

 1. przykładna kierowczyni says:

  Szkoda tylko, że kierowcy rzadko kiedy stosują się do oznakowania poziomego… Jak zaczynałam jeździć, to chłopak mnie straszył, bo szykując się do skrętu z głównej drogi ustawiałam się do linii, a on myślałam, że mam zamiar przejechać bez rozglądania się czy coś jedzie… Patologia na drogach i tyle

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *