Jak sprawdzić, czy jestem na liście wyborców?

Spis wyborców, to lista, na której są uwzględnione wszystkie osoby posiadające prawo do udziału w wyborach i oddania głosy we właściwej dla miejsca zamieszkania komisji obwodowej. Rejestr ten uwzględniany jest właśnie na podstawie tego, gdzie mamy zameldowanie, a co za tym idzie, można być ujętym tylko w jednej liście z danego regionu. Jak sprawdzić, czy się na niej znajduje?

Kto jest uprawniony do głosowania w wyborach?

Według prawa głosować może każdy obywatel Polski, będący osobą pełnoletnią, posiadającą dowód osobisty. Wyjątkiem są osoby z jakichś przyczyn ubezwłasnowolnione z ograniczonymi możliwościami do czynności prawnych. Oczywiście rejestr wyborców oparty jest właśnie na danych meldunkowych, które prowadzą gminy i regularnie je uaktualniają. Oczywiście rejestr to nie to samo co spis wyborców. Aby mógł powstać spis wyborców, konieczny jest rejestr.

Rejestr wyborców a spis wyborców – jakie różnice?

Rejestry wyborców tworzą gminy i jest to zadanie ustalone z góry przez przepisy prawa. Są one tworzona na podstawie danych meldunkowych mieszkańców i regularnie uaktualniane. Informacje te pozwalają na ustalenie kto, gdzie mieszka na stałe, a to jest podstawą do stworzenia późniejszego spisu wyborców. Mając wszystkie dane mieszkańców z rejestru, dana gmina tworzy listy, adekwatne dla danej komisji obwodowej. Są one podzielone właśnie ze względu na miejsce zamieszkania, a każda komisja zarządza tylko określoną wielkością terenu, na przykład ograniczoną do konkretnych ulic. Dana osoba może oddać swój głos wyłącznie w miejscu, gdzie została ujęta w spisie.

Jak sprawdzić, czy jest się na liście wyborców?

Takie sytuacje, jak choćby zmiana miejsca zamieszkania może skutkować wątpliwościami, odnośnie do tego, czy można podejść do wyborów i oddać swój głos. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie, czy nasze nazwisko znajduje się na liście wyborców w gminie. Najłatwiej zrobić to wypełniając odpowiedni wniosek, z prośbą o udostępnienie spisu wyborców i oddać go w urzędzie miasta lub gminy. Rzecz jasna konieczne będzie zamieszczenie swoich danych osobowych, a także okazanie dowodu osobistego, dlatego należy zgłoszenia dokonać osobiście. Pracownik urzędu informacje o liście wyborców i tym, czy jest na niej nasze nazwisko, udziela od razu na miejscu.

Co zrobić, jeżeli nie ma mnie na liście wyborców?

Sprawdzenie, czy jest się na liście wyborców, zaliczane jest zazwyczaj do zwykłych formalności, jednak może się zdarzyć, że z jakichś przyczyn, naszych danych nie będzie w rejestrze albo w spisie. Rozwiązanie tej sytuacji jest stosunkowo proste i ma się do wyboru dwie możliwości. Albo zameldowanie na pobyt stały w danym miejscu, albo zgłoszenie prośby o dopisanie do rejestru. W drugim przypadku konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku, także w urzędzie miasta lub gminy. Co jednak istotne – tutaj decyzja nie następuje od razu i zgłoszenie jest rozpatrywane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

No votes yet.
Please wait...

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *