Kto może malować znaki poziome na drodze?

Kwestie związane z projektowaniem i organizacją ruchu drogowego są bardzo skomplikowane i obwarowane wieloma przepisami. Trzeba wiedzieć m.in. w jaki sposób i kto może malować znaki poziome na drodze, dlatego chcielibyśmy wyjaśnić tę kwestię.

Kiedy stosowane są znaki poziomie na drodze?

W organizacji ruchu drogowego wyróżnia się dwa główne typy znaków: pionowe oraz poziome. Pierwsze z nich umieszczane są na specjalnie przeznaczonych do tego konstrukcjach, drugie natomiast są malowane bezpośrednio na jezdni, parkingach, chodnikach. Służą one usprawnieniu ruchu pojazdów, wytyczaniu granic pasów ruchu, mogą też być powtórzeniem znaków poziomych.

Przy czym tak jak w przypadku montażu znaków pionowych, malowanie znaków drogowych poziomych warunkowane jest wieloma przepisami (unistop.pl). A kto odpowiada za ich projektowanie oraz wykonanie?

Kto odpowiada za organizację ruchu drogowego?

Kwestie związane z tym, kto odpowiada za organizację ruchu drogowego na początku mogą wydawać się skomplikowane i niejasne. Dlaczego? Według ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, za zaprojektowanie i kontrolę ruchu drogowego odpowiedzialny jest organ, który danym obszarem zarządza. Może to być więc starosta, prezydent miasta, wojewoda, Zarząd Dróg Wojewódzkich lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Urzędnicy jednak najczęściej nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do wykonania tego zadania, wydają jedynie ostateczną decyzję, aprobują projekt. A do jego realizacji zatrudniają firmy zewnętrzne, które specjalizują się w tych zagadnieniach.

Malowanie znaków poziomych na jezdni – jak przebiega, kto może wykonać?

Gdy najważniejsze kwestie związane z organizacją ruchu zostały wyjaśnione, pozostaje już tylko odpowiedzieć na pytanie, kto może zająć się jego końcowym etapem projektowania, czyli malowaniem znaków poziomych na jezdni?

W Polsce zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, najczęściej te, które wcześniej stworzyły projekt organizacji ruchu. Posiadają oni wiedzę na temat tego, jak dany znak powinien wyglądać, w jakich odległościach należy go malować oraz jakie parametry muszą spełniać farby, które zostaną do tego użyte.

Tutaj warto wiedzieć, że przepisy dokładnie określają szerokość czy długość każdego ze znaków poziomych. W przypadku pasów dla pieszych czy linii przerywanych na jezdni równie ważne jest, w jakich odległościach od siebie występują. Dlatego bez posiadania wiedzy na ten temat, nie można podjąć się wykonania tego zlecenia.

Przy okazji należy też zdawać sobie sprawę z tego, że oznakowanie poziome może być cienkowarstwowe oraz grubowarstwowe. Do każdego z nich używa się innego rodzaju farb, które muszą być wykonane z atestowanych materiałów. Co więcej, ich nanoszenie wymaga użycia profesjonalnych, zaawansowanych urządzeń. Dlatego firma, która się tym zajmuje, musi posiadać nie tylko odpowiednie doświadczenie, ale też nowoczesne zaplecze sprzętowe umożliwiające precyzyjną pracę.

No votes yet.
Please wait...

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych. Wymagane pola oznaczone są znakiem *